سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
فرشتگان با خشنودی بالهایشان را برای جویای دانش می گسترانند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]